RANGERS – PASARAYA PANTAI SELAMAT PERAMU, PEKAN, PAHANG